News Archive

KvK Thema 7 Governance nieuwsbrief december 2014 Thema 7 Newsletter (#8) Governance of Climate Adaption (2014). Nummer 8, december 2014
KvK Thema 7, Friday 19 December 2014
Public and private responsibilities for climate adaptation, a legal-administrative analysis and a first assessment In this research project the legal responsibilities for adaptation were systematically identified and assessed in a number of critical and vulnerable sectors. The assessment was based on the criteria of completeness, transparency, legitimacy, and expected effectiveness.
KfC project PBL07 / Runhaar, H., Gilissen, H.K., Uittenbroek, C., Mees, H., Rijswick, van, M., Gerretsen, A. , Monday 1 December 2014
Paper: Citizen science in hydrology and waterresources: opportunities for knowledge generation, ecosystem service management, and sustainable development Buytaert, W., Zulkafli, Z., Grainger, S., Acosta, L., Alemie, T.C., Bastiaensen, J., De Bièvre, B., Bhusal, J., Clark, J., Dewulf, A., Foggin, M., Hannah, D.M., Hergarten, C., Isaeva, A., Karpouzoglou, T., Pandeya, B., Paudel, D., Sharma, K., Steenhuis, T., Tilahun, S., Van Hecken, G. & Zhumanova, M. (2014). Citizen science in hydrology and waterresources: opportunities for knowledge generation, ecosystem service management, and sustainable development. Frontiers in Earth Science, 2(26): 1-21.
Buytaert, W., et al. in Frontiers in Earth Science, Thursday 30 October 2014
Newsletter Theme 7 Governance of Climate Adaption Theme 7 Newsletter (#7) Governance of Climate Adaption (2014). September 2014 (Deliverable 7.1.7).
Knowledge for Climate Theme 7, Friday 12 September 2014
Boek ‘Governance van klimaatadaptie: Handelingsperspectieven’ uitgebracht Het Governance consortium heeft een praktijkboek uitgebracht, het resultaat van een intensief co-creatietraject. Duo’s bestaande uit beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers hebben gezamenlijk handelingsperspectieven opgesteld voor acht prangende governance vraagstukken op het terrein van klimaatadaptatie.
KfC Theme 7, Monday 1 September 2014
Veel mogelijkheden in de uitvoering voor governance 'klimaatadaptatie' Als we het over klimaat spreken, gaat het in Nederland meestal over water. Zo ook op 13 maart bij de ‘Kennis voor Klimaat’ praktijk conferentie op de RDM-Campus in Rotterdam: maar dan vooral hoe bestuurders klimaatadaptie kunnen integreren in het beleid. En hoe al deze verantwoordelijkheden te regelen: centraal, decentraal, met harde of zachte hand? Internationale afstemming vergt aandacht, voordat Nederland eisen kan stellen aan andere landen.
Waterforum, Kennis voor Klimaat Thema 7 Governance, Wednesday 19 March 2014
Newsletter (#6) Governance of Climate Adaption KvK Thema 7 Newsletter (#6) Governance of Climate Adaption (2013). Nummer 6, oktober 2013.
Kennis voor Klimaat, Tuesday 22 October 2013
Praktijkconferentie Handelingsperspectieven voor de governance van klimaatadaptatie Op 13 maart 2014 wordt in Rotterdam de praktijkconferentie ‘Handelingsperspectieven voor de governance van klimaatadaptatie’ gehouden. Tijdens deze conferentie zullen handelingsperspectieven centraal staan, die zijn ontwikkeld door beleid en wetenschap.
Kennis voor Klimaat, Thema 7, Governance van klimaatadaptatie, Tuesday 1 October 2013
De toekomst van het stedelijke watersysteem Rooilijn presenteert Rooilijn Kenniskring: een reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin aandacht wordt gegeven aan interessante en actuele onderwerpen aangaande ruimtelijke ontwikkeling. Op maandag 23 september 2013 vindt de negende Kenniskringbijeenkomst plaats. Rooilijn nodigt jonge en ervaren professionals en studenten uit mee te praten over de toekomst van het stedelijke watersysteemkennis.
Kennis voor Klimaat, Rooilijn, Tuesday 27 August 2013
Kennis voor Klimaat TV: Slimme anti-hitte oplossingen in beeld in Rotterdam en Arnhem Steden zijn hitte-eilanden – vooral in de zomer. Vele Nederlanders hebben dit de afgelopen weken aan den lijve ondervonden. Een flinke hoosbui is dan welkom, maar vervolgens staat wel de straat volledig blank. Gelukkig bestaan er slimme oplossingen, zoals waterpleinen, groene daktuinen en kunstig aangelegde groene gevels. Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat filmde in een nieuwe aflevering van Kennis voor Klimaat TV oplossingen tegen hitte en wateroverlast in Rotterdam en Arnhem.
Kennis voor Klimaat, Wednesday 31 July 2013