Tweede INCAH workshop Gebiedsstudie Rotterdam-Noord

Op 28 januari zijn de onderzoekers en stakeholders van INCAH tijdens een door TNO en Deltares georganiseerde workshop voor de tweede keer bij elkaar gekomen om de resultaten van de gebiedsstudie Rotterdam-Noord te presenteren. Doel van deze gebiedsstudie voor INCAH is het toepassen van de door het consortium ontwikkelde modellen in een gebied. We willen tegelijkertijd ook onderzoeken of we een methodiek voor een kwetsbaarheidsanalyse kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente Rotterdam wordt voor het betreffende gebied een kwetsbaarheidsanalyse gemaakt van de infrastructuren en netwerken. Daartoe bekijken we wat er gebeurt bij hevige regenval en bij een eventuele dijkdoorbraak van de Schie.
 
In de workshop werden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld in de vorm van knelpunten in de verschillende netwerken en de identificatie van de Blue spots. De kwetsbaarheid van de onderdelen van de infrastructuurnetwerken bij overstromingen en hevige regenval is in kaart gebracht. De presentatie van de onderzoeksresultaten blijkt voor de praktijk van de stakeholders goed bruikbaar te zijn. Veel stakeholders benoemen de faalmechanismen, de cascade effecten, en de discussie over adaptatiemaatregelen als interessante onderwerpen van de sessie. Ook wordt de dialoog tussen stakeholders en onderzoekers over de onderzoeksresultaten positief gewaardeerd en als belangrijk resultaat van de gebiedsstudie gezien. De uitwisseling van informatie en de verschillende visies en perspectieven worden ook sterk gewaardeerd door de deelnemers van de workshop.
 
De laatste workshop zal plaatsvinden in april, waar de eindresultaten van de gebiedsstudie van Rotterdam-Noord zullen worden gepresenteerd. De laatste workshop komt in het teken te staan van de kwetsbaarheid van het hele infranetwerk inclusief cascade-effecten en de faalmechanismen door klimaatverandering.

Contact: Nienke Maas

 

Kennis voor Klimaat, Thema Infrastructuur en Netwerken, Wednesday 19 February 2014