Workshop Governance voor een klimaatbestendiger infrastructuur

Het thema Governance van KvK organiseerde op 13 maart een praktijksymposium. Vanuit INCAH leverden we hieraan een bijdrage door in een workshop samen met stakeholders te achterhalen wat er nodig is voor een klimaatbestendiger infrastructuur.

Door de domeinkennis van infrastructuurnetwerken, de praktijkervaring met de gebiedsstudie in Rotterdam en de wetenschap op dit onderwerp met elkaar te verbinden, werden er een aantal kennisvragen en agendapunten benoemd. Deze liepen uiteen van communicatie en afstemming tot verantwoordelijkheid en kostenverdeling. Daarna werd aan alle aanwezigen gevraagd om een relevante ervaring, beleids- of wetenschappelijk document te noemen bij elk onderwerp. Dit zorgde voor een heleboel kennisdeling en inspiratie in de korte tijdsduur van de workshop.

De uitkomsten van de workshop zijn in een kort verslag uitgewerkt. Mocht u hier interesse in hebben neem dan contact op met ruben.vogel(at)tno.nl

KvK Thema 5: Infrastructuur en netwerken, Friday 14 March 2014