Agenda

3e INCAH workshop Gebiedsstudie Noord Rotterdam

Date: 2014-04-11

Op vrijdag 11 april zullen de onderzoekers en stakeholders van INCAH tijdens een door TNO en Deltares georganiseerde workshop voor de laatste keer bij elkaar komen om de eindresultaten van de gebiedsstudie Rotterdam Noord te presenteren. Doel van deze gebiedsstudie voor INCAH is het toepassen van de door het consortium ontwikkelde modellen in een gebied. We willen tegelijkertijd ook onderzoeken of we een methodiek voor een kwetsbaarheidsanalyse kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente Rotterdam wordt voor het betreffende gebied een kwetsbaarheidsanalyse gemaakt van de infrastructuren en netwerken. Daartoe bekijken we wat er gebeurt bij hevige regenval en bij een eventuele dijkdoorbraak van de Schie.
 
In deze laatste workshop zal de kwetsbaarheid van het hele infrastructuurnetwerk gepresenteerd worden, inclusief cascade-effecten en de faalmechanismen door klimaatverandering. Hieronder volgt het programma:

 • 09.30 Programma, terugkoppeling eerste twee workshops, kennismaking
 • 10.00 Presentaties onderzoekers
  Back up strategie schakelstations (Andrew Bollinger)
  Kwetsbaarheid wegennetwerk (Maaike Snelder)
  Assetmanagement for networks (Srirama Bhamidipati)
 • 10.45 Kwetsbaarheden in kaart
 • 11.30 Integrale aanpak
 • 11.45 Presentatie Nick Barneveld Huidig Beleid
 • 12.00 Aanbevelingen strategie
 • 12.15 Discussie match aanbevelingen huidig beleid
 • 12.30 Willen we verder en zo ja, hoe gaan we verder?
 • 12.45 Afsluiting
 • 13.00 Lunch       

Deze workshop  zal plaatsvinden op vrijdag 11 april 2014, te Delft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tara Geerdink (tara.geerdink(at)tno.nl)

Source: Kennis voor Klimaat, Thema 5: Infrastructuur en netwerken