Agenda

Stakeholderbijeenkomst 'Actualisatie klimaatrisico’s en verkenning klimaatkansen voor Transport, Energie en ICT'

Date: 2014-05-27
Location: Seats2meet, Utrecht Centraal Station, Moreelsepark 65 te Utrecht
More information: Agendabericht

Het klimaat verandert en de te verwachten extremere weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op het functioneren van transport en infrastructuur, energiesystemen en ICT-netwerken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft via Kennis voor Klimaat aan TNO de opdracht gegeven om het risicobeeld door klimaatverandering te actualiseren en kansen te verkennen. Resultaten van dit onderzoek vormen belangrijke bouwstenen voor de Nationale Adaptatiestrategie 2016.

Op dinsdag 27 mei, van 12.00 tot 17.30, vindt er een stakeholderbijeenkomst plaats om de geïnventariseerde risico’s en kansen met stakeholders en experts te bespreken. Het doel van de bijeenkomst is om tot een compleet en gedeeld beeld te komen van de belangrijkste klimaatrisico’s en kansen voor de sectoren Transport, Energie en ICT in Nederland. Tevens kijken we wat deze klimaateffecten voor organisaties zou kunnen betekenen. Welke handelingsperspectieven zijn er en wat is er nodig om tijdig op de risico’s en kansen te anticiperen?

Source: Kennis voor Klimaat