Agenda

Workshop 'Verder met kennis en innovatie: Zoetwatervraagstukken na de Deltabeslissing'

Date: 2014-05-12
Location: landgoed Het Lankheet, nabij Haaksbergen
More information: Agendabericht

De Deltabeslissingen worden dit jaar genomen. Maar dat betekent niet dat het werk klaar is. Op het gebied van zoetwaterinnovaties is er de afgelopen jaren veel gebeurd, maar er zijn ook veel nieuwe vragen bij gekomen. Zo is er behoefte ontstaan om bepaalde innovaties verder te ontwikkelen of breder op te schalen. Het Deltaprogramma Zoetwater wil die kennisvragen en innovatiebehoeften samenbrengen in een kennis- en innovatieagenda op het gebied van zoetwater, voor de periode ná de Deltabeslissingen.

Daarom organiseert het Deltaprogramma Zoetwater in samenwerking met onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat de workshop ‘Verder met kennis en innovatie: Zoetwatervraagstukken na de Deltabeslissing’. In deze workshop willen we een aantal experts uit de zoetwaterwereld laten reflecteren op kennis- en informatiebehoeften, met als doel kennishiaten en prioriteiten in beeld te brengen. De bijeenkomst vindt plaats op 12 mei, van 10.00 tot 16.00 uur in Seats2Meet in Hoog Catharijne, Utrecht Centraal Station.

Source: Kennis voor Klimaat