Agenda

Werkbijeenkomst 'Klimaatadaptatie hoge zandgronden'

Date: 2014-05-16
Location: Landgoed Het Lankheet, nabij Haaksbergen
More information: Agendabericht

De afgelopen maanden heeft Hans Bleumink (Overland Adviseurs voor het Landelijk Gebied) in opdracht van Kennis voor Klimaat een studie uitgevoerd naar de bouwstenen voor een regionale adaptatiestrategie voor 'Hotspot droge rurale gebieden'. Hiervoor baseerde hij zich op literatuuronderzoek, interviews met experts en de resultaten van onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Ook is afstemming gezocht met de regionale plannen die momenteel worden opgesteld in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater, Deltaplan Hoge Zandgronden en Zoetwatervoorziening Oost Nederland.

Tijdens deze werkbijeenkomst zullen -met zo’n twintig mensen uit de wereld van beleid, kennis en praktijk- de voorlopige resultaten van deze studie worden besproken en enkele dilemma’s verder worden uitgediept; onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, governance en grondwatermanagement. De resultaten van de werkbijeenkomst zullen worden gebruikt om de inhoudelijke thema’s van de regionale adaptatiestrategie verder in te vullen en om praktische aanbevelingen te formuleren.

Onderdeel van het programma is een excursie over 'waterlandgoed' Het Lankheet.

Source: Kennis voor Klimaat