News Archive

EU water governance: striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? KfC Theme 7 publication. EU water governance: striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? Ecology and Society, 18(2): 10.
Green, O.O., Garmestani, A.S., Van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. in Ecology and Society, Friday 28 June 2013
Op zoek naar het wiebelpunt Column van Katrien Termeer van Wageningen UR en KvK consortium leider Governance of Adaptation (thema 7). Publicatie in het kader van Resultaten fase 3 van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, juni 2013, pp. 33.
Katrien Termeer (Wageningen UR) met column in Het Nieuwe Peil, Friday 28 June 2013
Conference Water and Ocean Law in Times of Climate Change Call for abstracts: abstracts should be maximum 350 words and be submitted before 15 July 2013. The aim is to have papers of the conference published in a special issue of the Utrecht Law Review or in a conference book. The conference will be held on 31 October - 1 November and aims to bring together lawyers working on water and ocean law, sustainability and adaptation to climate change in order to discuss how the law can and should achieve sustainable management of oceans, river basins and deltas.
UU, Monday 10 June 2013
Hoe kan de overheid zich inzetten voor klimaatadaptatie? Klimaatverandering stelt beleidsmakers en overheid voor lastige governance vraagstukken. Hoe ga je om met onzekerheden, meerlaagse veiligheid en hoe kun je private partijen erbij betrekken? Het co-creatietraject handelingsperspectieven is een uniek samenwerkingsverband tussen beleid en wetenschap om antwoord te krijgen op die vragen. Handelingsperspectieven worden voor acht bestuurlijke opgaven rond klimaatverandering ontwikkeld en gepresenteerd tijdens de praktijkconferentie op 13 maart 2014.
Kennis voor Klimaat, Thema 7 Governance of adaptation, Thursday 6 June 2013
Factsheets Governance of Adaptation Handzame factsheets van de diverse projecten van het Thema Governance of Adaptation, o.a. groene daken voor waterberging, bestuurlijke arrangementen in Basel, Chicago, London, Rotterdam en Stuttgart.
Kennis voor Klimaat, thema 7 Governance of Adaptation, Wednesday 5 June 2013
Climate change adaptation. The role of leadership Meijerink, S. (2013). Climate change adaptation. The role of leadership. Project Factsheet Work Package 2.3.
KfC Theme 7, Thursday 4 April 2013
Legitimate adaptive flood risk governance beyond the dikes. The cases of Hamburg, Helsinki and Rotterdam Mees, H.L.P. (2013). Legitimate adaptive flood risk governance beyond the dikes. The cases of Hamburg, Helsinki and Rotterdam. Project Factsheet Theme 7.
KfC Theme 7, Thursday 4 April 2013
The role of intermediary organizations in knowledge production for adaptation. Lessons for robust advisory practices Boezeman, D. (2013). The role of intermediary organizations in knowledge production for adaptation. Lessons for robust advisory practices. Project Factsheet Theme 7, work package 7.4.2.
KfC Theme 7, Wednesday 3 April 2013
Newsletter Governance of Climate Adaption (2013). Number 5, April 2013 KfC Newsletter Governance of Climate Adaption in Dutch.
KfC Theme 7, Wednesday 3 April 2013
Article: Towards adaptive spatial planning for climate change. Balancing between robustness and flexibility KfC theme 7 Article. Towards adaptive spatial planning for climate change. Balancing between robustness and flexibility. Journal of European Environmental and Planning Law, 10(1): 29-53.
Buuren, A. van, Driessen, P.P.J., Rijswick, H. van, Rietveld, P., Salet, W., Spit, T. & Teisman, G. / Journal of European Environmental and Planning Law, Tuesday 19 March 2013