News Archive

Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide Kennis voor Klimaatrapport, thema 2 en thema 3, een quick scan klimaatadaptatie.
Veraart, J.A., C.C. Vos, A. Spijkerman, and J.P.M. Witte, Tuesday 3 June 2014
Theme 3 Climate Adaptation for Rural Areas, Newsletter, nr. 6, april 2014 Met o.a.: verslag Slotbijeenkomst Case study Baakse Beek.
KvK Thema 3, Tuesday 29 April 2014
Werkbijeenkomst 'Klimaatadaptatie hoge zandgronden' Tijdens deze werkbijeenkomst zullen -met zo’n twintig mensen uit de wereld van beleid, kennis en praktijk- de voorlopige resultaten van deze studie worden besproken en enkele dilemma’s verder worden uitgediept; onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, governance en grondwatermanagement. De resultaten van de werkbijeenkomst zullen worden gebruikt om de inhoudelijke thema’s van de regionale adaptatiestrategie verder in te vullen en om praktische aanbevelingen te formuleren.
Kennis voor Klimaat, Thursday 17 April 2014
Stakeholderbijeenkomst Klimaatverandering in het Baakse Beek gebied: van effecten naar implementatie van maatregelen Op deze slotbijeenkomst van de case study Baakse Beek staat de praktische vertaling van de resultaten naar het Baakse Beek-gebied centraal.
Kennis voor Klimaat, Thema Klimaatbestendig Platteland, Friday 24 January 2014
Thema 3 Nieuwsbrief 5, december 2013 Met o.a.: Updates Case study Baakse beek en Tungelroyse Beek: een update, postdocs stellen zich voor, jaarlijkse consortiumbijeenkomst.
Kennis voor Klimaat, Thema 3 Klimaatbestendig maken van het platteland, Wednesday 4 December 2013
Flyer Theme 3 Climate Adaptation for Rural Areas Flyer of Knowledge for Climate Research theme 3: Climate Adaptation for Rural Areas (2013).
Knowledge for Climate theme 3, Monday 18 March 2013
Nieuwsbrief Klimaatbestendig maken van het platteland, nummer 4, januari 2013 O.a. nieuws over: Midterm Assessment, postdocs stellen zich voor, stakeholder bijeenkomst, rol van de Stuurgroep.
Kennis voor Klimaat, Thema 3 Climate Adaptation for Rural Areas, Thursday 7 February 2013
Workshop CARE Baakse Beek: 'Effecten van klimaatverandering en proces Baakse Beek' (in Dutch) Programma Workshop georganiseerd door KvK Thema 3. Datum: maandag 10 december, Locatie: Streekhuus Dr. Grashuisstraat 8 7021 CL Zelhem
KfC Theme 3, Wednesday 5 December 2012
Midterm report: 'Climate Adaptation for Rural Areas (CARE)' Midterm Assessment 2012, Adri van den Brink, Martha Bakker, Claire Vos, Jan-Philip Witte (Wageningen UR, KWR Watercycle Research Institute) (eds). (2012). Climate Adaptation for Rural Areas (CARE), KfC report number 2012 59/2012.
KfC Theme 3, Monday 8 October 2012
Nieuwsbrief Klimaatbestendig maken van het platteland, Nummer 3 (juli 2012)
KfC Theme 3, Tuesday 31 July 2012