News Archive

Final report Climate Proof Cities 2010-2014 Knowledge for Climate Theme 4 Final report Climate Proof Cities 2010-2014. KfC 129/2014.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., Tuesday 24 March 2015
Climate Proof Cities - Factsheet Klimaatbestendige wijken Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op de arbeidsproductiviteit, en leidt dit tot economische schade.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., Friday 31 October 2014
Climate Proof Cities - Factsheet Klimaatbestendige woningen Gebouwen kunnen de blootstelling aan hitte zowel doen afnemen als toenemen. Onderzoek gebaseerd op de KNMI’06 klimaatscenario’s toont aan dat oververhitting binnenshuis bij klimaatverandering vaker zal voorkomen en langer zal duren in een groter deel van de Nederlandse woningen.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., Friday 31 October 2014
Climate Proof Cities - Factsheet Waterrobuuste steden Het hoge percentage verharding in de stad gecombineerd met de toenemende kans op extreme neerslag kan leiden tot grotere materiële en financiële schade door wateroverlast.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R. , Friday 31 October 2014
Climate Proof Cities - Factsheet Hittestress Boven een bepaalde waarde kunnen hoge temperaturen leiden tot hittestress, afhankelijk van omgevings- en persoonlijke omstandigheden. Deze hittestress kan leiden tot een verminderd thermisch comfort, slaapverstoring, gedragsverandering (grotere agressie) en verminderde arbeidsproductiviteit.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., Friday 31 October 2014
Climate Proof Cities: Handvatten voor klimaatbestendige steden Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden is het meest efficiënt bij veel relatief kleine en lokale maatregelen. Die kunnen vaak tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het verschenen eindrapport van het onderzoekprogramma Climate Proof Cities.
Wageningen UR / Kennis voor Klimaat, Friday 31 October 2014
Kennis voor Klimaat in bijlage FD: Over Water Kennis voor Klimaat is opgenomen in de FD bijlage Over Water. Het artikel en bijbehorende videos kunt u bekijken bij het onderwerp 'Deltasteden voor implementatie van adaptatiestrategieën'.
Over Water / FD, Wednesday 24 September 2014
Action4Climate on Times Square 7 Days in Times Square celebrating youth climate action with the #Action4Climate trailer projected on two massive screens. Connect4Climate partnered with MTV Voices to make this happen. The Knowledge for Climate movie 'For a better city climate' is part of this trailer.
Connection4Climate, Thursday 31 July 2014
Nieuwsbrief Climate Proof Cities, uitgave 24, juni 2014 Dit is de een-na-laatste nieuwsbrief van het CPC consortium. De laatste hand wordt gelegd aan onderzoeken, analyses en conclusies, wat allemaal samen zal komen in het CPC eindrapport. In deze nieuwsbrief een samenvatting van de voorjaarsbijeenkomst bij Unesco-IHE, een verslag van de ICLEI conferentie Resilient Cities, het initiatief ‘Mayors Adapt’ en het onderzoek van Yasin Toparlar (TU/e) over virtuele hittegolven.
Kennis voor Klimaat Climate Proof Cities, Thursday 26 June 2014
Met virtuele hittegolven terug in de tijd Tijdens de hittegolf van 15 tot 19 juli in 2006 warmden gebouwen en straten flink op – voer voor onderzoekers die willen begrijpen hoe de opwarming van de stedelijke omgeving werkt. Helaas is het niet mogelijk om terug te gaan in de tijd en de hittegolf nauwkeurig te bestuderen. Of is er misschien toch een manier? Promovendus Yasin Toparlar (TU/e) laat virtuele hittegolven ontstaan om te begrijpen hoe hittestress ontstaat – en welke maatregelen je er tegen kunt nemen.
Kennis voor Klimaat, Thema 4 Klimaatbestendige steden, Tuesday 10 June 2014